Persoonlijke VitaliteitsZoeker

Zoek waar je vitaliteit en veerkracht zit met betrekking tot een bepaalde actuele situatie of vraag waar je mee speelt.

 

Lees deze info eerst goed door en volg de instructies!

Dit kleine zelfonderzoekje zal je wellicht op het spoor zetten van de antwoorden, waar je om vraagt. Het is raadzaam de stappen 1 tot en met 4 goed door te lezen. Vergeet vooral stap 4 niet, als je verbetering in je situatie wilt. Kom je er zelf niet uit, schakel dan hulptroepen in. Mensen die je vertrouwt, goed kunnen en willen luisteren naar je en bruikbare tips kunnen geven. Mocht je die niet vinden in je omgeving, neem dan gerust contact met ons op: Vragen@ZelfCoachSpel.info.

Privacy

Je persoonlijke gegevens en email worden gebruikt voor feedback van je zelfinderzoekje en niet voor aquisitie. Het ZelfCoachSpel is gebonden aan de beroepsethiek van het NIP.

 

Aangeboden door ZelfCoachSpel.info

 

 

 

Vitaliteit

Je levenskracht, veerkracht hangt af van je vermogen om je energie te laten stromen en voor je te laten werken.

Hoe ga je om met tegenslagen?

Wat blokkeert jou?

Wat zijn je valkuilen?

Waaraan verlies jij je energie?

Wie of wat houdt jou tegen?

 

 

 

Het is een levenskunst, die je kan oefenen en dus vaardig kan worden. De Persoonlijke VitaliteitsZoeker is een simpele tool om je daarbij op een luchtige wijze een zetje te geven.

 

Volg de stappen 

 

1 - Bepaal je persoonlijke uitgangssituatie

In dit korte zelfonderzoekje ga je uit van iets wat persoonlijk bij jou speelt, positief of negatief. We noemen dit je thema.

Maak een concrete voorstelling van de situatie, waarin jij je bevindt. Je houdt het in gedachten, wanneer je de 7 vragen beantwoordt in dit onderzoekje.

 

2 - Beantwoord de vragen

Kies steeds een van de gegeven antwoorden, die het best bij jouw situatie past. Denk er niet te veel over na. Wat het eerst in je naar boven komt is OK. Verstuur daarna je resultaten en wacht op terugkoppeling via de mail. Je krijgt een link, waar je de verwerkte gegevens kunt terugvinden.

Wat je te zien krijgt

Het resultaat is een aantal emotionele posities, die te maken hebben met je thema. Waarschijnlijk hebben posities, die prominent uit de terugkoppeling naar boven komen, je meer te vertellen dan andere. Die posities zijn geen absolute waarden, maar een hulpmiddel om te reflecteren. Je vindt de posities terug in de verschillende segmenten van de afbeelding.

‚ÄčBetekenis van het Resultaat

De feedback weerspiegelt een momentopname in jouw persoonlijk proces. Uitkomsten zijn in de tijd veranderlijk en de werkelijkheid is altijd complexer, dan wat met 7 vragen kan worden blootgelegd. Tenslotte focust dit onderzoekje op wat jij zelf hebt ingebracht. Dat betekent, dat alleen jij er betekenis aan kan geven, omdat jij kennis hebt van jouw persoonlijke omstandigheden en ervaringen.

 

3 - Laat de resultaten op je inwerken

Laat de feedback op je inwerken, zodat je beeld van jouw omstandigheden en de dingen die daarmee samenhangen, helderder en concreter worden.

Krijg je als feedback overheersend posities in het onderste deel van de afbeelding hierboven, dan heb je kennelijk een pijnpunt te pakken. Deze posities vertegenwoordigen je gefrustreerde en onbevredigde gevoelens en behoeften. Als je voelt dat je energie geblokkeerd of verloren raakt, probeer jezelf dan voor te stellen, hoe je gewenste situatie eruit ziet. Volg dan stap 4.

Wellicht heb je ook posities in de bovenste helft. Die kunnen je daarbij op een spoor zetten. Focus op positief ervaren aspecten in die posities. Uit de gedachtengang van "Positive Pscychology" (Martin Seligman) blijkt dat focussen op positieve zaken ook positieve effecten kan geven.

 

4 - Maak een concrete voorstelling van hoe jouw gewenste situatie er uit ziet

Als je dingen anders zou willen, is het belangrijk te weten hoe de situatie er voor jou dan uitziet. Laat die voorstelling voortkomen uit je diepste behoeften. Je huidige omstandigheden in je verbeelding afzetten tegen de gewenste situatie wordt wel "mental contrasting" genoemd. Desnoods doorloop je met dat beeld voor ogen de vragen nog eens.

Dit geeft wellicht inzicht in wat je er aan kan doen. Desgewenst zoom je in op aspecten van je worsteling en herhaal je het proces enkele keren. Het in alle rust stil staan bij de verschillende posities is een belangrijk aspect van dit zelfonderzoekje. Welke beelden, idealen, gedachten, sensaties, overtuigingen, blokkades, gebeurtenissen, gevoelens, wensen en reacties komen er bij je naar boven?

 

Succes!

 

Number of questions: 7

Start the Test

Please insert your email.

Please insert your first name.

Please insert your last name.

We value your privacy and your info will never be sold to third parties.